Moodul 3: MS Teams tutvustus

Microsoft Teams loob O365’e rakendustest terviku, mis lihtsustab koostööd digitaalses maailmas

See on teenus, mille põhiline eesmärk on toetada meeskonnatööd olenemata sellest, kas meeskonnad paiknevad füüsiliselt või ka virtuaalselt ühes ruumis.

Teams koondab ühtse rakenduse alla järgnevad O365 teenused:

Onedrive
SharePoint
Office veebirakendused
Videokoosolekud ja tekstivestlused

Microsoft Teams menüü ja põhilised funktsioonid

Meenutades lauset, et MS Teams on rakendus, mis koondab enda alla paljud Office 365 teenused ja moodustab neist ühtse terviku, on aeg tutvut teha Teamsi ülesehitusega.

Kui sa avad oma arvutis Teamsi rakenduse, siis näed, et Teams kuvab sinu jaoks kaht menüüd, mida laias laastus võiksime nimetada nii:

 • Mina ja minu töövahendid
 • Minu meeskond ja minu meeskonna töövahendid

Mina ja minu töövahendid leiad sa Teamsi vasakpoolsest menüüst, mida illustreerib kõige paremini alljärgnev pilt

Minu meeskond ja minu meeskonna töövahendid leiad sa Teamsi keskmisest menüüreast, mida samuti on kõige lihtsam illustreerida alljärgneva pildiga

Mida siis Teams oma funktsioonide jaoks sinu jaoks pakub ja mida leiame siis Teamsis vasakpoolsest menüüst. See on koht kust leiad järgnevad funktsioonid:

 • Tegevus – See on koht, kust leiad info tegevustest, mis puudutab sind st. siin vaates leiad kõik teavitused, mis on sinuga seotud. Kas keegi on sulle midagi kirjutanud, kas keegi on sinud kusagil maininud, kas keegi on sulle mingi ülesande püstitanud või keegi on sind kuhugi koosolekule kutsunud
 • Tekstivestlus – See on vaade, mis võimaldab sul algatada uusi tekstivestlusi. See on vaade, kust leiad oma varasemad vestlused.
 • Töörühmad – see on vaade, kust leiad ülesse kõik oma meeskonnad ja virtuaalsed klassiruumid. See on põhiline vaade, kust Teamsis algab meeskonnatöö ja koostöö
 • Ülesanded – See on vaade, kus saad õpetajana luua tööülesandeid oma õpilastele, mistahes virtuaalses klassiruumis nad ka ei paikneks.
 • Kalender – See on vaade, mis kuvab sinu jaoks koosolekuid ja kohtumisi, mida oled enda nädalates planeerinud. Selles vaates saad sa ka ise kõige lihtsamini virtuaalseid koosolekuid luua ja teisi sinna kutsuda
 • – see on vaade, kust saad lisada enda töövahendite hulka paljud muud O365 teenused, mida oma tööks vajad. Nende teenuste hulka kuuluvad kõik Microsofti ja tema partnerite poolt loodud lisateenused, mis peaksid hõlbustama su igapäevatööd.

Kuna MS Teamsi põhiline eesmärk on koondada meeskondi ja hõlbustada koostööd, on selle rakenduse meeskondade töövahenditeks alljärgnevad funktsioonid:

 • Postitused – See on vaade kuhu saad postitada teavitusi, mis on olulised sinu meeskonna jaoks. Reaalelus illustreeriks seda vaadet kõige paremini teadetetahvel, mille leiab tavaliselt koolis seinale riputatuna oluliste teadete jagamiseks.
 • Failid – see on vaade, kuhu saad salvestada meeskonna jaoks olulisi faile, tunnitöid ja raamatuid, mida sooviksid, et sinu meeskond või klass läbi töötaks.
 • Klassimärkmik – See on vaade, mida nimetaksin tavaliselt virtuaalseks töövihikuks. Tegemist on OneNote märkmikuga, mida kõigiga klassis jagada saad
 • Ülesanded – See on vaade, kuhu saad oma meeskonnale ülesandeid postitada ja jälgida nende täitmist.
 • Hinded – See on vaade, kust leiad kõikide õpilaste hinded, mille oled neile määranud ülesannete lahendamisel.
 • + – see on nupuke, mis võimaldab sul lisada oma meeskonna või klassiruumi töövahendite hulka paljud muud O365 teenused, mida on loonud nii Microsoft, kui ka tema partnerid hõlbustamaks meeskonnatööd

Virtuaalsete klassiruumide loomine

Kuna käesolevas õppematerjalis keskendume ainult Office 365 teenustele, mis on mõeldud haridusasutustele, nimetaksin Teamsi töörühma ümber virutaalseks klassiruumiks. Käesolevas tutvustuses keskendun Teamsi vaates ainult klassi töörühma loomisele, kuigi Teams oma võimaluste hulgas võimaldaks ka huviringide ja muu koolielu korraldamiseks mõeldud töörühmade loomist.

Teamsi virtuaalsed klassiruumid ja nendega seotud tegevused leiad vasakpoolsest menüüst Töörühmad vaatest

Eelneval pildil on näidatud ka neid nupukesi, mis võimaldavad sul virtuaalse klassiruumi avamist ja samuti ka uue klassiruumi loomist.

Vaatame pisut lähemalt, kuidas ühe klassiruumi loomine Teamsis käib.

Kui klõpsad nupul Liitu või loo töörühm, avaneb sulle aken, mis võimaldab sul esmalt valida, millist klassiruumi või töörühma luua soovid.

 • Klass – See on töörühma mall, mis on mõeldud virtuaalsete klassiruumide loomiseks ja sisaldab Teamsi funktsioonidest postitusi, faile, klassimärkmikku, ülesandeid ja hindeid
 • Professionaalne õpikogukond . see on töörühma mall, mis on mõeldud õpetajate vaheliseks koostööks ja sisaldab Teamsi funktsioonidest postitusi, faile ja õpikogukonna märkmikku
 • Töötajad – see on töörühma mall, mis on mõeldud kooli personali vaheliseks info vahetamiseks ja sisaldab endas postitusi, faile ja OneNote märkmikku
 • Muu – see on töörühma mall, mis on mõeldud huviringidele, õpilasomavalitsusele ja teistele huvigruppidele, kes soovivad omavahel koostööd teha.

Kui klõpsad Klass nimelisel nupul tuleb sul sisestada järgnevalt klassiruumi nimi ja vajadusel ka lühike tutvustus klassi kohta, mida looma hakkad.

Vajutades nupul Edasi tuleb sul järgnevalt sisestada klassiruumis kõik õpilased ja vajadusel ka abiõpetajad

Peale klassiruumi loomine õnnestub, avatakse sulle uue klassiruumi postituste vaade

Virtuaalsete koosolekute korraldamine.

MS Teams on hea vahend videokoosolekute korraldamiseks, võimaldades nii heli video, kui ka ekraanipildi jagamist. Kuid lisaks koosolekutele võib seda funktsionaalsust kasutada ka veebiseminaride, kooliaktuste virtuaalsete seminaride ja e-kursuste loomiseks ja läbiviimiseks.

Virtuaalset koosolekut on võimalik kokku kutsuda alljärgnevate viiside kaudu:

 • Koosoleku kutse edastamine õpilaste e-mailile
 • Koosoleku kutse postitamine klassiruumi teadete tahvlile
 • Käivitades Välkkoosoleku kalendris või virtuaalses klassiruumis

Virtuaalse koosoleku korraldamiseks teosta järgnevad toimingud

 • Ava Teamsi vasakpoolsest menüüst Kalender
 • Klõpsa kalendri vaates nupul Uus koosolek, mille leiad parempoolsest ülemisest nurgast
 • Avanes aknas määra Pealkiri, kutsu õpilased ja määra koosoleku detailid