OneNote kujunduselemendid

Kasutades OneNotes märgendeid, manuseid, pilte, loendeid ja tööülesandeid, saame OneNote-st kujundada digitaalse märkmiku, mis on meiega igal ajal kaasas. Allolev näidis illustreerib OneNote põhilisi kujunduselemente.

Tekstilisi kujunduselemente võimaldab OneNote lisada Avaleht nimelisel sakil, mis leidub OneNote menüüreal.

Lisa nimeliselt sakilt leiab nupud, mis võimaldavad lisada uusi lehekülgi, jaotisi, tabeleid, pilte, manuseid, helisalvestisi ja küsimustike

Joonista nimeliselt sakilt leiab nupud, mis võimaldavad OneNote lehtedele joonistada käsikirjas, märgendada markeriga teksti või sisestada matemaatilisi avaldisi

Kui ühendada OneNotes kõik kujunduselemendid on võimalik täiendada OneNotes powerpointi slaide – lisades neile käsikirjalisi kommentaare ja olulisi mõisteid markeriga märgendades.