Miks on tehnoloogia õppimine oluline?

Elad täna maailmas, kus tehnoloogiast on saanud meie elu lahutamatu osaks. Nagu ka tänases tunnis näed, oled istumas oma arvuti, tahvli või telefoni taga ja loed veebipõhist materjali, kus keegi kirjeldab sulle tehnoloogia õppimise olulisust. See on sinu jaoks hea reaaleluline näide sellest, kuidas tehnoloogia võimaldab sul õppida uusi teadmisi vabalt valitud kohas ja sulle sobival ajal.

Kuid vaatamata sellele, et tehnoloogia loob meie jaoks uusi võimalusi, oleme sunnitud selles maailmas ka kiirelt kohanema. Tehnoloogia areneb tänapäeval meeletu kiirusega ja uusi võimalusi tuleb iga päevaga aina juurde. Selleks, et suudaksime tulevikus elu muudatustega kaasa minna, peame muutma oma suhtumist tehnoloogiasse ja sellest tingituna õppima ka tehnoloogiat kasutama. 2020. aastal kogu maailma raputanud COVID-19 kriis näitas meile hästi, et kriisiolukordades on tehnoloogia valdamise oskus hädavajalik.