Moodul 4: Postitused ja tekstivestlused Microsoft Teams-is

Microsoft Teamsis on tekstivestlused mõeldud selleks, et saaksid suhelda õpetajate ja oma klassikaaslastega tekstisõnumite kaudu. Teamsi keskkonnas on kaks moodust kuidas tekstivestlusi pidada.

Postitused

  • Postitused on tekstivestlused, mis on mõeldud rühmades informatsiooni jagamiseks
  • Postitustes edastatav informatsioon kannab üldjuhul lühiajaliselt tähelepanu vajavat teadet, mida tahetakse rühmas rõhutada

Vestlused

  • Vestlused on enamlevinud olukordades kujunenud rohkem üks-ühele tekstiliseks suhtlemiseks olukordades, kus häält ei ole võimalik või ei taheta kasutada
  • Vestlus kujuneb tavaliselt kahe või enam inimese vahel pikaajaliseks informatsiooni edasikandjaks, millest võib välja kujuneda postitus

Postituste kohta saab tuua hea reaalelulise näite sotsiaalmeedia põhjal. Postituse kaudu soovib autor teatud sihtrühmale edastada lühisõnumit tekstilisel kujul, et saavutada tähelepanu. Vestluste illustreerimiseks oleks heaks näiteks messenger.