Microsoft Teams menüü ja põhilised funktsioonid

Meenutades lauset, et MS Teams on rakendus, mis koondab enda alla paljud Office 365 teenused ja moodustab neist ühtse terviku, on aeg tutvut teha Teamsi ülesehitusega.

Kui sa avad oma arvutis Teamsi rakenduse, siis näed, et Teams kuvab sinu jaoks kaht menüüd, mida laias laastus võiksime nimetada nii:

 • Mina ja minu töövahendid
 • Minu meeskond ja minu meeskonna töövahendid

Mina ja minu töövahendid leiad sa Teamsi vasakpoolsest menüüst, mida illustreerib kõige paremini alljärgnev pilt

Minu meeskond ja minu meeskonna töövahendid leiad sa Teamsi keskmisest menüüreast, mida samuti on kõige lihtsam illustreerida alljärgneva pildiga

Mida siis Teams oma funktsioonide jaoks sinu jaoks pakub ja mida leiame siis Teamsis vasakpoolsest menüüst. See on koht kust leiad järgnevad funktsioonid:

 • Tegevus – See on koht, kust leiad info tegevustest, mis puudutab sind st. siin vaates leiad kõik teavitused, mis on sinuga seotud. Kas keegi on sulle midagi kirjutanud, kas keegi on sinud kusagil maininud, kas keegi on sulle mingi ülesande püstitanud või keegi on sind kuhugi koosolekule kutsunud
 • Tekstivestlus – See on vaade, mis võimaldab sul algatada uusi tekstivestlusi. See on vaade, kust leiad oma varasemad vestlused.
 • Töörühmad – see on vaade, kust leiad ülesse kõik oma meeskonnad ja virtuaalsed klassiruumid. See on põhiline vaade, kust Teamsis algab meeskonnatöö ja koostöö
 • Ülesanded – See on vaade, kus saad õpetajana luua tööülesandeid oma õpilastele, mistahes virtuaalses klassiruumis nad ka ei paikneks.
 • Kalender – See on vaade, mis kuvab sinu jaoks koosolekuid ja kohtumisi, mida oled enda nädalates planeerinud. Selles vaates saad sa ka ise kõige lihtsamini virtuaalseid koosolekuid luua ja teisi sinna kutsuda
 • – see on vaade, kust saad lisada enda töövahendite hulka paljud muud O365 teenused, mida oma tööks vajad. Nende teenuste hulka kuuluvad kõik Microsofti ja tema partnerite poolt loodud lisateenused, mis peaksid hõlbustama su igapäevatööd.

Kuna MS Teamsi põhiline eesmärk on koondada meeskondi ja hõlbustada koostööd, on selle rakenduse meeskondade töövahenditeks alljärgnevad funktsioonid:

 • Postitused – See on vaade kuhu saad postitada teavitusi, mis on olulised sinu meeskonna jaoks. Reaalelus illustreeriks seda vaadet kõige paremini teadetetahvel, mille leiab tavaliselt koolis seinale riputatuna oluliste teadete jagamiseks.
 • Failid – see on vaade, kuhu saad salvestada meeskonna jaoks olulisi faile, tunnitöid ja raamatuid, mida sooviksid, et sinu meeskond või klass läbi töötaks.
 • Klassimärkmik – See on vaade, mida nimetaksin tavaliselt virtuaalseks töövihikuks. Tegemist on OneNote märkmikuga, mida kõigiga klassis jagada saad
 • Ülesanded – See on vaade, kuhu saad oma meeskonnale ülesandeid postitada ja jälgida nende täitmist.
 • Hinded – See on vaade, kust leiad kõikide õpilaste hinded, mille oled neile määranud ülesannete lahendamisel.
 • + – see on nupuke, mis võimaldab sul lisada oma meeskonna või klassiruumi töövahendite hulka paljud muud O365 teenused, mida on loonud nii Microsoft, kui ka tema partnerid hõlbustamaks meeskonnatööd

Virtuaalsete klassiruumide loomine

Kuna käesolevas õppematerjalis keskendume ainult Office 365 teenustele, mis on mõeldud haridusasutustele, nimetaksin Teamsi töörühma ümber virutaalseks klassiruumiks. Käesolevas tutvustuses keskendun Teamsi vaates ainult klassi töörühma loomisele, kuigi Teams oma võimaluste hulgas võimaldaks ka huviringide ja muu koolielu korraldamiseks mõeldud töörühmade loomist.

Teamsi virtuaalsed klassiruumid ja nendega seotud tegevused leiad vasakpoolsest menüüst Töörühmad vaatest

Eelneval pildil on näidatud ka neid nupukesi, mis võimaldavad sul virtuaalse klassiruumi avamist ja samuti ka uue klassiruumi loomist.

Vaatame pisut lähemalt, kuidas ühe klassiruumi loomine Teamsis käib.

Kui klõpsad nupul Liitu või loo töörühm, avaneb sulle aken, mis võimaldab sul esmalt valida, millist klassiruumi või töörühma luua soovid.

 • Klass – See on töörühma mall, mis on mõeldud virtuaalsete klassiruumide loomiseks ja sisaldab Teamsi funktsioonidest postitusi, faile, klassimärkmikku, ülesandeid ja hindeid
 • Professionaalne õpikogukond . see on töörühma mall, mis on mõeldud õpetajate vaheliseks koostööks ja sisaldab Teamsi funktsioonidest postitusi, faile ja õpikogukonna märkmikku
 • Töötajad – see on töörühma mall, mis on mõeldud kooli personali vaheliseks info vahetamiseks ja sisaldab endas postitusi, faile ja OneNote märkmikku
 • Muu – see on töörühma mall, mis on mõeldud huviringidele, õpilasomavalitsusele ja teistele huvigruppidele, kes soovivad omavahel koostööd teha.

Kui klõpsad Klass nimelisel nupul tuleb sul sisestada järgnevalt klassiruumi nimi ja vajadusel ka lühike tutvustus klassi kohta, mida looma hakkad.

Vajutades nupul Edasi tuleb sul järgnevalt sisestada klassiruumis kõik õpilased ja vajadusel ka abiõpetajad

Peale klassiruumi loomine õnnestub, avatakse sulle uue klassiruumi postituste vaade

Virtuaalsete koosolekute korraldamine.

MS Teams on hea vahend videokoosolekute korraldamiseks, võimaldades nii heli video, kui ka ekraanipildi jagamist. Kuid lisaks koosolekutele võib seda funktsionaalsust kasutada ka veebiseminaride, kooliaktuste virtuaalsete seminaride ja e-kursuste loomiseks ja läbiviimiseks.

Virtuaalset koosolekut on võimalik kokku kutsuda alljärgnevate viiside kaudu:

 • Koosoleku kutse edastamine õpilaste e-mailile
 • Koosoleku kutse postitamine klassiruumi teadete tahvlile
 • Käivitades Välkkoosoleku kalendris või virtuaalses klassiruumis

Virtuaalse koosoleku korraldamiseks teosta järgnevad toimingud

 • Ava Teamsi vasakpoolsest menüüst Kalender
 • Klõpsa kalendri vaates nupul Uus koosolek, mille leiad parempoolsest ülemisest nurgast
 • Avanes aknas määra Pealkiri, kutsu õpilased ja määra koosoleku detailid

Moodul 4: Sway tutvustus

Microsoft Sway on Office 365 teenuste hulka kuuluv esitlustarkvara, mis lihtsustab esitluste loomist, keskendudes sisule, mitte välimusele.

Sway esitlustes on võimalik kasutada pilte, videosid, teksti jpm. Need elemendid aitavad esitlejal oma ideed paremini esile tuua.

Kui esitlus on valmis, saab Sway jutustusi jagada internetis läbi veebilinkide ja manustamiskoodide. Lisaks on võimalik Sway loojal näha oma jagatud esitluste puhul ka analüütikat, mis aitavad hinnata tema loodu vaadatavust.

Sway esitluse loomine

Uue Sway esitluse loomiseks navigeeri esmalt lehele

sway.office.com

Logi sisse oma kooli kasutajakontoga, mis on tavaliselt kujul

eesnimi.perenimi@kool.edu.ee

Sway avalehel klõpsa nupul Loo uus

Lisage lõuendi üldpealkiri

Kujunda oma esitlus, luues lõuendile oma esitluse sisu

Esitluste kujunduselemendid ja nende kasutamine Sways

Sway esitluste loomiseks tuleb avada esmalt esitluste kujundusvaade, mida nimetatakse lõuendiks. Allolev pilt illustreerib üht Sway esitlust. Loodava esitluse ülesehitust aitavad struktureerida sway rühmad, mille abil jaotatakse esitlus osadeks.

Sway võimaldab lõuendil rühmitada esitluse sisu kas automaatselt, ruudustikus, võrdlustabelina, virnana või slaidiesitlusena. Rühma loomiseks tuleb lõuendil klõpsata pluss märgil ja seejärel valida rühma liik

Peale rühma loomist, tuleb täita see sisuga. Sisu lisamiseks klõpsa nupul Add content, mille järgselt küsib Sway sinu käest, kas lisada pilte või teksti

Sway lubab esitluse kujundamisel lisada lõuendile tekstilistest elementidest kas pealkirju või lõike

Meedia elementideks on valikus pildid, videod, helisalvestised, välised andmeallikad, mis toetavad manustamislinke (nt. youtube, MS Forms).

Sway esitlustest mõningaid näiteid leiab allolevatelt linkidelt.

Moodul 5: OneNote tutvustus

OneNote on Office 365 teenuste hulgas üks rakendus, mis on koolide jaoks üks selgemaid, sest kõik õpetajad ja õpilased ei saa üle ega ümber kaustikutest. OneNote aitab kõige lihtsamini selgitada läbi värviliste lehtedega kaustiku ja tema põhiliseks eesmärgiks on muuta paberkaustikud digitaalseks.

Office 365 Education keskkonnas on OneNotel kaks versiooni, üks neist on mõeldud õpetajatele ja õpilastele personaalseks kasutamiseks, mis kujutab endast kui õpilase isiklikku vihikute mappi. Teine versioon on mõeldud aga digitaalseks töövihikuks, mida saavad kõik õpilased koos õpetajaga samaaegselt täita.

Onenote-ga alustamine

Uue OneNote märkmiku loomiseks navigeeri esmalt lehele

https://www.office.com/launch/onenote

Logi sisse oma kooli kasutajakontoga, mis on tavaliselt kujul:

eesnimi.perenimi@kool.edu.ee

Kui oled edukalt sisse loginud, avatakse sulle alljärgnev avaleht

Uue märkmiku loomiseks klõpsa avalehele nupuk Uus märkmik, mille järgselt sisesta märkmiku nimi ja klõpsa nupul Loo

UUe märkmiku loomisel avab OneNote loodud märkmiku, mida saad seejärel hakata kujundama enda nägemuse järgi. Allolev pilt illustreerib OneNote märkmiku põhilist ülesehitust.

OneNote-is kasutatakse järgnevaid mõisteid:

 • Jaotis – see on värvitud lehekülgede blokk OneNote märkmikus, mida praktikas kasutatakse ühe õppeaine või teema tarbeks
 • Leht – See on jaotise alla kuuluv alamlehekülg, mis praktikas võimaldab koondada kõik tunnikonspektid ühe jaotise alla

Digitaalse märkmikuna võimaldab OneNote konspekteerimist nii käsi- kui ka masinkirjas. OneNote üheks suurimaks eeliseks, võrreldes teiste tekstiredaktoritega, on tema lõpmatu ja paindlik lehekülg, mis venib nii pikaks ja laiaks kui vaja. Lisaks ei pea kasutaja OneNote märkmiku salvestamise pärast iial muretsema, sest OneNote salvestab kõiki muudatusi automaatselt.

OneNote kujunduselemendid

Kasutades OneNotes märgendeid, manuseid, pilte, loendeid ja tööülesandeid, saame OneNote-st kujundada digitaalse märkmiku, mis on meiega igal ajal kaasas. Allolev näidis illustreerib OneNote põhilisi kujunduselemente.

Tekstilisi kujunduselemente võimaldab OneNote lisada Avaleht nimelisel sakil, mis leidub OneNote menüüreal.

Lisa nimeliselt sakilt leiab nupud, mis võimaldavad lisada uusi lehekülgi, jaotisi, tabeleid, pilte, manuseid, helisalvestisi ja küsimustike

Joonista nimeliselt sakilt leiab nupud, mis võimaldavad OneNote lehtedele joonistada käsikirjas, märgendada markeriga teksti või sisestada matemaatilisi avaldisi

Kui ühendada OneNotes kõik kujunduselemendid on võimalik täiendada OneNotes powerpointi slaide – lisades neile käsikirjalisi kommentaare ja olulisi mõisteid markeriga märgendades.