Esitluste kujunduselemendid ja nende kasutamine Sways

Sway esitluste loomiseks tuleb avada esmalt esitluste kujundusvaade, mida nimetatakse lõuendiks. Allolev pilt illustreerib üht Sway esitlust. Loodava esitluse ülesehitust aitavad struktureerida sway rühmad, mille abil jaotatakse esitlus osadeks.

Sway võimaldab lõuendil rühmitada esitluse sisu kas automaatselt, ruudustikus, võrdlustabelina, virnana või slaidiesitlusena. Rühma loomiseks tuleb lõuendil klõpsata pluss märgil ja seejärel valida rühma liik

Peale rühma loomist, tuleb täita see sisuga. Sisu lisamiseks klõpsa nupul Add content, mille järgselt küsib Sway sinu käest, kas lisada pilte või teksti

Sway lubab esitluse kujundamisel lisada lõuendile tekstilistest elementidest kas pealkirju või lõike

Meedia elementideks on valikus pildid, videod, helisalvestised, välised andmeallikad, mis toetavad manustamislinke (nt. youtube, MS Forms).

Sway esitlustest mõningaid näiteid leiab allolevatelt linkidelt.